กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในการควบคุม จำนวน 278,298 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค.2567) นอกเหนือจากการควบคุม และพัฒนาพฤตินิสัยที่เป็นภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์แล้ว การดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ ถือเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถูกคุมขังมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย และกลับเข้าสู่สังคม โดยเรือนจำทุกแห่งมีพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเบื้องต้นในสถานพยาบาลภายในเรือนจำ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ

บุกจับนายก อบต. หักหัวคิวเงินโบนัสพนักงาน 10% ไม่ให้ไม่อนุมัติ

งบประมาณ 2567 : รมว.ยุติธรรมโต้ปมคุกทิพย์ ชม "ทักษิณ" เป็นนักสร้างสันติภาพ

หากผู้ต้องขังเจ็บป่วยเกินศักยภาพการดูแลของพยาบาลเรือนจำ เรือนจำจะดำเนินการส่งผู้ต้องขังป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย ให้การดูแลผู้ต้องขังต่อไป ปัจจุบันโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำทั่วประเทศของสถานพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 108 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 2 แห่ง

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยเกินศักยภาพของโรงพยาบาลแม่ข่าย จะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทาง ตามระบบบริการสุขภาพของประเทศ กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง โดยถือตามหลักสิทธิมนุษยชนและสุขภาพผู้ต้องขังเป็นสำคัญ

“แอนนี่” คู่กรณี “เบียร์ เดอะวอยซ์” พูดหมด! เลิกผู้ชายแล้ว โต้กลับไม่เคยได้ยินจากปาก ‘เป็นตู้ ATM-ที…

วันหยุดเดือนมกราคม 2567 เช็กวันหยุดราชการ-หยุดยาววันไหนบ้าง

อัปเดตคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง!“เงินอุดหนุนบุตร 2567”เงื่อนไขรับสิทธิ-ปฏิทินรับเงินเช็กที่นี่!