สภาผู้บริโภค เผยภาพรวมปัญหาผู้บริโภคทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2566 3 ไตรมาส โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาผู้บริโภคจากทั้งสำนักงานสภาผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัด 15 จังหวัด และองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 สภาผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 13,065 กรณี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสำเร็จในการคุ้มครองผู้บริโภค 34,825,702.45 บาท

สำหรับหมวดปัญหาที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ ด้านสินค้าและบริการทั่วไป จำนวน 7,905 กรณี คิดเป็นร้อยละ 60.51 หรือเกินครึ่งหนึ่งของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นกรณีบริการบันเทิง เรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมถึงกรณีโดนหลอกจากการซื้อสินค้าออนไลน์คำพูดจาก ทดลองใช้ สูตรสล็อต

สภาผู้บริโภคให้การช่วยเหลือคือ
1. ติดต่อบริษัท ให้เสนอแนวทางการชดเชยเยียวยาความเสียหาย และออกนโยบายที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคคำพูดจาก สล็อต666
2. เสนอให้ สคบ. ออกหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเรื่องการทำสัญญาระหว่างภาคธุรกิจกับผู้บริโภค
3. ให้คำปรึกษาและแนวทาง รวมถึงช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย