“สสส.” จับมือภาคีจัดประชุมวิชาการ “TPAC 2022” เสริมสร้างสุขภาพให้คนไทย

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสสคำพูดจาก สล็อตวอเลทล่าสุด. ก้าวสู่ปีที่ 22 มุ่งจุดประกาย กระตุ้น สาน เสริมพลังทุกภาคส่วนในสังคมไทยไปสู่สุขภาวะดีครบ 4 มิติ กาย จิต ปัญญา และสังคม จึงได้สานพลังร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ ชุมชนท้องถิ่น จัดงานประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย 2565 “Thailand Physical Activity Conference 2022” หรือ TPAC 2022 ครั้งที่ 1 บูรณาการความรู้เพื่อฟื้นฟูกิจกรรมทางกาย “Integrating knowledge for physical activity regeneration” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ 7 ด้าน คือ 1.กิจกรรมทางกาย 2.อาหาร 3.ยาสูบ 4.แอลกอฮอล์และยาเสพติด 5.ความปลอดภัยทางถนน 6.สุขภาพจิต และ 7.มลพิษจากสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความเท่าเทียมทางสุขภาพ

ขณะที่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่จำเป็นต่อการมีวิถีชีวิตที่นำไปสู่สุขภาพดี (Healthy Lifestyle) มี 4 สิ่งสำคัญ 1.ความรู้ 2.ทักษะ 3.สุขภาพ 4.คุณธรรมจริยธรรม เริ่มต้นจากการรู้ตัวเอง สำรวจน้ำหนัก ติดตามค่า BMI หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพ รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ เน้นวิตามินและเกลือแร่เพียงพอ ดื่มน้ำให้เพียงพอ (รวมน้ำที่ได้จากอาหาร) ผู้ชาย 3.7 ลิตร/วัน ผู้หญิง 2.7 ลิตร/วัน รวมถึงการหลับอย่างมีคุณภาพ ที่สำคัญคือการมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอ ทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลา อาจใช้นวัตกรรมติดตามความเคลื่อนไหว ทั้งการนอน อัตราชีพ เพื่อเตือนและบันทึกข้อมูลที่คอยแจ้งเตือนลดพฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพ และหาวิธีจัดการกับอารมณ์ ความเครียด เพื่อนำสู่การมีวิถีชีวิตสุขภาวะ

ส่วน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ข้อมูลจากทีแพคพบว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการมีกิจกรรมทางกายลดลงจาก 74.6%ในปี 2562 เหลือเพียง 55.5%ในปี 2563สสส. สานพลังภาคี ส่งเสริมกิจกรรมทางกายบนวิถีใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 Actives 1.Active People ส่งเสริมให้คนกระฉับกระเฉง 2.Active Environment ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย 3.Active Society สร้างค่านิยมให้สังคมกระฉับกระเฉง ผ่านการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ งานวิชาการด้านกิจกรรมทางกาย ส่งผลให้การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ เพิ่มขึ้นเป็น 62% ในปี 2565 นำไปสู่แนวโน้มการฟื้นฟูกิจกรรมทางกายให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติและสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

ทางด้าน ศ.ดร.ฟีโอนา บูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า ไทย เป็น 1 ในผู้นำด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีความสอดคล้องกับการทำงานในระดับสากล ตามข้อแนะนำของ WHO ซึ่งช่วยให้การขับเคลื่อนงานทั้งด้านนโยบายและวิชาการ มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายชาติ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในด้านการมีกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิผล

นพ.อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย สธ. กล่าวว่า สธคำพูดจาก เว็บปั่นสล็อต. เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพของประชาชน มีเป้าหมายพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้ดี เก่ง มีคุณภาพ โดยเริ่มจากการมีสุขภาพดี จากข้อมูลภาระโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ปี 2565 พบว่า กลุ่มวัยทำงาน 30-69 ปี เป็นโรค NCDs ถึง 24.7% เสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ที่สำคัญภาครัฐต้องรับภาระค่ารักษาถึง 1.39 แสนล้านบาท/ปี การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เป็น 1 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีสุขภาวะดี ลดเสี่ยงโรค สธ. ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับระดับสากลตั้งแต่ปี 2553 ในปี 2561 ผลักดันแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 แผนระดับชาติ ที่มียุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานหลัก รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ เป็น 1 ยุทธศาสตร์ที่สะท้อนความก้าวหน้าของไทย

14 ปียังไม่สาย “บัวขาว” สางแค้นน็อก “ซาโตะ”

ศึกดวลกำปั้น ไฟต์พิเศษรายการ “KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN” ของราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่เวทีมวยราชดำเนิน บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยวัย 40 ปี ล้างตา โยชิฮิโระ ซาโตะ นักชกญี่ปุ่น ได้สำเร็จ ด้วยเวลาเพียงแค่ 2 นาทีกับอีก 13 วินาที ที่ บัวขาว ยอดกำปั้นขวัญใจชาวไทย ปล่อยหมัดขวาอัด ซาโตะ เต็มคาง ร่วงยกแรก ชำระแค้นที่เคยโดนน็อกเมื่อ 14 ปีที่แล้ว หลังจากที่ บัวขาว เคยแพ้น็อก ซาโตะ ศึกเควันเมื่อปี 2008

สถิติการชกของบัวขาว 330 ครั้ง ชนะ 295 ครั้ง โดยแบ่งออกเป็นชนะน็อก 72 ครั้ง เสมอ 12 ครั้ง และ แพ้ 23 ครั้ง โดยเคยแพ้น็อกครั้งเดียว เป็นการแพ้ให้ซาโตะ เมื่อปี 2008 ส่วนซาโตะ ชก 54 ครั้ง ชนะ 28 ซึ่งเป็นการชนะน็อก 20 ครั้ง เสมอ 1 ครั้ง และแพ้ 2

เกมการชกในยกแรก บัวขาวที่เสียเปรียบความสูงเดินหน้าออกอาวุธทันที แต่ซาโตะยังนิ่งและใช้ลูกถีบเล่นงาน ก่อนที่บัวขาวจะจิ้มหมัดขวาเข้าหน้าซาโตะ จนล้มลงไปกองกับพื้น บัวขาวชนะน็อกไปด้วยเวลา 2 นาที 13 วินาที ล้างตาได้สำเร็จคำพูดจาก เว็บปั่นสล็อต

บัวขาวกล่าวว่า ไม่คิดว่าจะน็อกได้เร็วขนาดนี้ ถือว่าเร็วเกินคาด บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่อยากให้แฟนมวยกะพริบตา ที่ผ่านมารู้สไตล์กันดีอยู่แล้ว และซ้อมอย่างหนักมาตลอด เมื่อมีจังหวะออกอาวุธก็รู้ว่าจะต้องออกตอนไหน แล้วก็เข้าเป้า การชกไฟต์หน้าในรายการนี้หวังว่าจะได้เจอคนที่หนัก ๆ โหด ๆ กว่านี้ ด้านซาโตะกล่าวว่า ตอนเป็นนักชกอาชีพไม่เคยได้มาต่อยที่ราชดำเนินเลย วันนี้ได้มาชกที่นี่แล้วรู้สึกดีใจมากๆ หลังจากเลิกชกอาชีพ ก็ยังซ้อมมาเรื่อยๆ และการแพ้บัวขาวก็ถือว่าเป็นการแพ้นักชกที่ยังต่อยอาชีพอยู่คำพูดจาก เว็บปั่นสล็อตเว็บตรงสล็อต

ส่วนผลคู่อื่นๆ น่ารัก สจ.โต้งปราจีน เสมอ รงน่ารด ภูทอง (กัมพูชา), รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง ชนะน็อก ยก 2 มุสซ่า ทาเมก้า (ฝรั่งเศส), ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง ชนะน็อก ยก 2 โมฮาหมัด วีนั่มมวยไทย (อิหร่าน) และ ยอดเพชรเหล็ก อ.อัจฉริยะ ชนะคะแนน รุ่งกิจ บ.รุ่งโรจน์ 

จอร์จินโญ่รับพรีเมียร์ลีกหลอมให้ดุดันขึ้น

จอร์จินโญ่ ย้ายจาก นาโปลี ร่วมทีม เชลซี เมื่อปี 2018 ตามเจ้านายเก่า เมาริซิโอ ซาร์รี่ จากนั้นก็ค่อยๆ เสียตำแหน่ง และย้ายไป อาร์เซน่อล อีกหนึ่งสโมสรใหญ่พรีเมียร์ลีกในเดือนมกราคมปีที่แล้ว

“ประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของความดุดัน บางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่ผมขาดหายไปก่อนหน้านี้”

คำพูดจาก สล็อตทดลองเล่นฟรี

“ยังมีส่วนที่ให้ผมปรับปรุงอยู่เสมอ และนั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำทุกวัน”

กองกลางที่เกิดที่ประเทศบราซิล ลงเล่นให้ทีมชาติอิตาลีไปแล้ว 51 เกม ยิงไป 5 ประตู นับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา เกมล่าสุดเป็นการลงสำรองในชัยชนะเหนือ เวเนซูเอล่า 2-1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และคาดว่าจะลงตัวจริงในเกมเจอ เอกวาดอร์ วันอาทิตย์นี้ มองว่าทริปสองเกมที่สหรัฐอเมริกาเป็นประโยชน์สำหรับทีมอย่างมากคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

“มีการรวมตัวกันที่ยอดเยี่ยม บรรยากาศภายในทีมเป็นไปอย่างดี เราเข้ากันได้ดี และนั่นคือรากฐานสำคัญ เราสนุกและหัวเรากันทั้งในและนอกสนาม เรื่องเหล่านี้ช่วยให้ทีมเล่นดีขึ้นในวันแข่งขัน”

ควันหลง “โคโว วี-ลีก” “มด-วิภาวี” ฟอร์มปังรัวๆ ติดทีมยอดเยี่ยมอีกแล้ว

การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพหญิง “โคโว วี-ลีก” ของเกาหลีใต้ ฤดูกาล 2023/24 เลก 4 นัดล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 67 คู่ระหว่าง ฮุนได ฮิลล์สเตรท พบกับ เรด สปาร์คส ผลปรากฏว่า ฮุนได ฮิลล์สเตรท โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม เอาชนะ เรด สปาร์คส 3-0 เซต 25-21, 25-21, 25-17 ครองตำแหน่งจ่าฝูง แบบสบายๆ นั้น

ควันหลงที่น่าสนใจของเกมนี้ อยู่ที่ “มด” วิภาวี ศรีทอง นักตบสาวทีมชาติไทย ในตำแหน่งหัวเสา ที่ทำผลงานได้สุดปัง สถิติทำคะแนนไปทั้งหมด 12 คะแนน, โจมตีสำเร็จ 52.4 เปอร์เซ็นต์, ขุดบอลได้มากถึง 14 ครั้ง และเสีย 0 คะแนน พร้อมรับตำแหน่ง “ผู้เล่นยอดเยี่ยม” หรือ MVP ไปครองได้อีกครั้ง

นอกจากนี้ “มด” วิภาวี ยังได้รับเลือกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยม ประจำสัปดาห์ที่ 14 ไปครองในตำแหน่งหัวเสา พร้อมทั้งเพื่อนร่วมทีมฮุนได ฮิลล์สเตรท ยังมีชื่อติดมาอีก 3 คน ประกอบด้วย อี ดา ฮยอน, ยาง ฮโย จิน และ คิม ดา อิน

สำหรับ 7 ผู้เล่นยอดเยี่ยม ศึกวอลเลย์บอล “โคโว วี-ลีก” ประจำสัปดาห์ที่ 14 มีดังนี้ หัวเสา : คิม ยอน คยอง (พิงค์ สไปเดอร์ส), วิภาวี ศรีทอง (ฮุนได ฮิลล์สเตรท), บีหลัง : ซิลวา (จีเอส คาลเท็กซ์), บอลเร็ว : ยาง ฮโยจิน (ฮุนได ฮิลล์สเตรท), ดา ฮยอน (ฮุนได ฮิลล์สเตรท)คำพูดจาก สล็อตทดลองเล่นฟรีถ

ส่วนอีกควันหลงที่น่าสนใจก็คือ กรณีที่ chosun สื่อแดนโสมขาว ได้พาดหัวข่าวตัวโตๆ ระบุว่า “ผู้เล่นแบบนี้มีอีกไหม”

โดย chosun ได้ออกมาพาดหัวตัวโตๆ ว่า “ผู้เล่นแบบนี้มีอีกไหม” หลังรู้ว่าความต้องการเดียวของ “น้องมด” คือ การต่อสัญญากับ ฮุนได ฮิลล์สเตรท ซึ่งรายงานระบุว่า วิภาวี โดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับ

ทำเอา คัง ซองฮยอง เฮดโค้ช ฮุนได ฮิลล์สเตรท ออกมาชื่นชมเธอว่า “เธอทำสิ่งที่ควรทำในตำแหน่งนี้ได้เป็นอย่างดี บอกเลยว่าเธอรู้จักวอลเลย์บอลในทุกด้านทั้งรุกและรับ มีประโยชน์มากในการทำทีม”

ขณะที่ เจ้าหน้าที่ของ ฮุนได ฮิลล์สเตรท ระบุว่า “เมื่อเราถามว่าเขาต้องการรับของขวัญอะไรในวันคริสต์มาสเมื่อปลายปีที่แล้ว เขาตอบว่าเขาอยากได้รับการต่อสัญญา”

นอกจากนี้ วิภาวี ยังย้ำด้วยความในใจว่า “ฉันจะทำให้ดีที่สุดในทุกเกม ทุกเซต และทุกสกอร์”คำพูดจาก เว็บปั่นสล็อต

ภาพจาก…..현대건설배구단

คาด “โฟเดน”ตัวจริงสิงโตเปิดสนามกับอิหร่าน

ฟิล โฟเดน มิดฟิลดาวรุ่งด์จากแมนเชสเตอร์ ซิตี เตรียมออกสตาร์ตเป็นตัวจริงให้ทีมชาติอังกฤษ ในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย นัดแรก กลุ่ม B ที่จะพบกับ อิหร่าน ในวันที่ 21 พ.ย. นี้คำพูดจาก เกมส์สล็อตได้เงินจริง

สื่อเมืองผู้ดีหลายเจ้ารายงานว่า แกเร็ธ เซาธ์เกต กุนซือ “สิงโตคำราม” ตัดสินใจเลือก 2 นักเตะเกมรุกที่จะส่งลงสนาม ที่คาลิฟา สเตเดี้ยม ในวันจันทร์นี้แล้ว นั่นคือ แฮร์รี เคน กัปตันทีมชาติ จากสเปอร์ กับ ราฮีม สเตอร์ลิง ปีกเชลซี ทำให้เหลืออีก 2 ตำแหน่ง ให้นักเตะที่เหลือแย่งกันคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ซึ่ง 1 ใน 2 คนนั้น เชื่อว่าจะเป็น โฟเดน เพราะโชว์ฟอร์มประทับใจ เซาธ์เกต และ สตีฟ ฮอลแลนด์ ผู้ช่วย อย่างมาก ในการเล่นให้แมนฯ ซิตี ขณะที่อีกตำแหน่งนั้น คาดว่าจะเป็น เมสัน เมาท์ ของเชลซี หรือไม่ก็ บูกาโย ซากา จาก อาร์เซนอล คนใดคนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม สื่ออังกฤษเชื่อว่า เซาธ์เกต ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า จะใช้ระบบการเล่นใดลงเจอ อิหร่าน โดยยังมีความเป็นไปได้ทั้งระบบกองหลัง 5 คน และ 4 คน.

ริบหรี่แต่ก็มีโอกาส “เจ้าเจ” ลั่นช้างศึกเต็มที่ ลุ้นเซอร์ไพร้ส์บุกฉกแต้ม “โสมขาว”

ทีมนักเตะ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ที่เตรียมทำศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 กลุ่ม C นัดที่ 3-4 พบกับ “โสมขาว” เกาหลีใต้ ที่โซล เวิลด์คัพ สเตเดี้ยม วันที่ 21 มี.คคำพูดจาก เว็บตรงอันดับ1. ก่อนกลับมาเปิดบ้านรับมือ เกาหลีใต้ ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 26 มี.ค.นั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นักเตะทีมชาติไทย ได้เข้ารายงานตัวต่อ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น ที่โรงแรมโนโวเทล รังสิต โดยมีนักเตะมารายงานตัว 15 คน ขาด 4 นักเตะจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และ 4 นักเตะ ที่ยังเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศ

“เมสซี่เจ”​ ชนาธิป สรงกระสินธ์ จอมทัพทีมช้างศึก เผยว่า สภาพร่างกายตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี พร้อมลงเล่นกับเกาหลีใต้ ทั้ง 2 นัดได้ พร้อมยืนยันว่า “ถึงแม้โอกาสมันจะเหลือแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ แต่มันก็ยังเป็นความหวังอยู่ สุดท้ายมันจะเหลือเท่าไหร่ก็อยู่ที่ตัวเรา เราอาจจะบุกไปชนะเกาหลีใต้ หรือเสมอก็ได้ ไม่มีอะไรบอกอนาคตได้ นอกจากตัวเราเองว่าจะพร้อมขนาดไหน”

ชนาธิป ยังกล่าวถึง ซน เฮืองมิน กับ อี คังอิน 2 นักเตะระดับโลกของเกาหลีใต้ ว่า นักเตะไทย ที่จะได้เจอกับเกาหลีใต้ทุกคน น่าจะตื่นเต้นและดีใจกันหมด เราอยากจะเอาชนะให้ได้ แม้ว่ามันจะดูเว่อร์ แต่เราก็พร้อมทำเพื่อชาติและทำให้ดีที่สุด ส่วนจะเจาะยังไงคงต้องอยู่ที่การวางแทคติกของโค้ชอิชิอิด้วยคำพูดจาก เกมแตกง่าย ใหม่ล่าสุด

“ผมยังไม่เคยคุยกับโค้ชอิชิอิเลย นี่เป็นครั้งแรกที่จะได้เจอกัน คงต้องเรียนรู้กันและปรับแทคติกไปพร้อมกัน” เจ้าเจ กล่าว

ชนาธิป ยังกล่าวถึงแฟนบอลชาวไทย ที่ได้จับจองบัตรเข้าชมเกมในบ้านหมดแล้วว่า หลายปีมาแล้วที่ไม่ได้เล่นในราชมังคลากีฬาสถาน แบบคนดูเยอะขนาดนี้ ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วม เชื่อว่านักบอลอยากเล่นต่อหน้าแฟนบอล อยากได้ยินเสียงเชียร์ จะเป็นนัดที่สนุกแน่นอน

มันชักยังไง! ‘เนย์มาร์’ ปัดตอบเรื่องความสัมพันธ์ ‘เอ็มบัปเป’

เนย์มาร์ ดาวยิงตัวเก่งทีมชาติบราซิล ทำเอาบรรดาขาเม้าท์ฮือฮา หลังเจ้าตัวปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับ คีลิยัน เอ็มบัปเป ดาวยิงเพื่อนร่วมทีมปารีส แซงต์ แชร์กแมง หลังมีข่าวลือมาอย่างต่อเนื่องว่าทั้งคู่ไม่ค่อยกินเส้นกัน

ก่อนหน้านี้ มีข่าวลือว่า เอ็มบัปเป ซึ่งเพิ่งต่อสัญญาระยะยาวกับ “เปแอสเช” เมื่อช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนั้น ต้องการให้ต้นสังกัดขาย เนย์มาร์ ออกจากทีม เนื่องจากมองว่าดาวเตะทีมชาติบราซิลเป็นพวกไร้วินัย แถมทั้งคู่ยังมีดราม่าเรื่องการแย่งกันยิงจุดโทษ ในเกมลีกกับ มงต์เปลลิเยร์ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ขณะที่ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศส เคยพูดถึงความสัมพันธ์ของเขากับหัวหอกเพื่อนร่วมทีม เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยระบุว่ามีบางช่วงเวลาที่เขากับดาวเตะบราซิเลียนไม่ได้พูดคุยกันตามปกติ แถมเจ้าตัวยังเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกว่าตัวเองมีอิสระในการเล่นกับทีมชาติ มากกว่าการลงเล่นเคียงข้าง เนย์มาร์ และ ลีโอเนล เมสซี ในทีม “เปแอสเช” ด้วย

ด้วยเหตุดังกล่าว สื่อมวลชนจึงพยายามถาม เนย์มาร์ ถึงความสัมพันธ์ของเขากับ เอ็มบัปเป หลังจบเกมอุ่นเครื่องที่เข้าตัวลงเล่นให้ทีมชาติบราซิล เอาชนะ กานา 3-0 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยหลังจากได้ฟังคำถาม ดาวเตะแซมบ้า ตอบว่า “ผมไม่เข้าใจ ความสัมพันธ์ของผมกับ คีลิยัน เหรอ?” ก่อนที่เจ้าตัวจะถอนหายใจแล้วบอกว่า “ผมไม่พูดหรอก” แล้วก็เดินจากไป

เคน,ซาก้า,พาลเมอร์แยกซ้อมจากเพื่อนสิงโต

“สิงโตคำราม” ของกุนซือ แกเร็ธ เซาธ์เกต กำลังเตรียมทีมเพื่อลงเล่นเกมอุ่นเครื่องสองนัดพบ บราซิล ในวันที่ 23 มีนาคม และ เบลเยียม วันที่ 26 มีนาคมนี้คำพูดจาก สล็อตวอเลทล่าสุด

สกาย สปอร์ตส์ สื่อดังอังกฤษรายงานว่าในการซ้อมล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา แฮร์รี่ เคน กองหน้าตัวเก่งจาก บาเยิร์น มิวนิค, บูคาโย่ ซาก้า ปีกจาก อาร์เซน่อล, โคล พาลเมอร์ ตัวรุก เชลซี และ จอร์แดน เฮนเดอร์สัน กองกลางจาก อาแจ็กซ์ ต่างแยกซ้อมต่างหากเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย

เคน มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายจากการเล่นให้ บาเยิร์น ในนัดล่าสุด แต่ยังเข้าแคมป์รายงานตัวทีมชาติ ทำให้ไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม และต้องเรียกความฟิตส่วนตัว เช่นเดียวกับผู้เล่นอีก 3 รายที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นัก

ทั้งนี้ โปรแกรมอุ่นเครื่องสองนัดในเดือนนี้จะเป็นการเตรียมทีมครั้งสุดท้ายก่อนที่ เซาธ์เกต จะประกาศรายชื่อผู้เล่นสำหรับลุยศึกยูโร 2024 ในช่วงซัมเมอร์นี้

แกร่งปะทะเก๋า “นักรบ” ไม่หวั่นแลกหมัด “พลอยวิทยา” คู่เอกน่าจับตาในศึก ONE ลุมพินี 15

โอกาสลงตัวเปิดทางให้ “นักรบ” ได้โคจรกลับบู๊ “พลอยวิทยา” คู่ชกที่เคยถูกจองตัวกันมาก่อนหน้านี้ ในฐานะคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 15 โดยต่างฝ่ายวางเป้าลุยแหลกเก็บชัยให้ได้

“นักรบ แฟร์เท็กซ์” มวยขวาบู๊ดุดันวัย 24 ปี จากสุรินทร์ ฟอร์มโดดเด่นเก็บชัยมาได้แล้ว 2 ไฟต์ติดต่อกัน เตรียมเปิดศึกรุ่นพี่ดีกรีโหด “พลอยวิทยา ช.วิมลศิลป์” มวยเข่าเปิดเกมแลก วัย 28 ปี จากเมืองคอน ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) หลังก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเกือบได้ประจันหน้ากันมาแล้วในศึก ONE ลุมพินี 9 แต่ทางฝั่ง “พลอยวิทยา” เจออาการป่วยเล่นงานทำให้ต้องขอถอนตัวไป   

ดาวเด่นจากค่ายมวยแฟร์เท็กซ์เปิดตัวสวยหรู เริ่มจากชนะคะแนน “แชร์ซอด คาบูทอฟ” ในศึก ONE ลุมพินี 2 ต่อด้วยอัดทีเคโอยกสอง “เฉิน เจียหยี” ในไฟต์ล่าสุด หวนคืนสังเวียนรอบนี้จึงมั่นใจเต็มที่

“ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับโอกาสมาขึ้นชกเป็นไฟต์ที่สาม ต้องสู้ในรูปแบบใหม่ๆ ถือว่าปรับตัวได้เยอะแล้วครับ จุดเสียเดียวคือผมยังออกหมัดได้ไม่หนักพอ แต่การชนะมาสองไฟต์ติดทำให้ผมมั่นใจเต็มที่ ตอนนี้ผมยังขอโฟกัสแบบไฟต์ต่อไฟต์ไปก่อน ถ้าได้รับโอกาสก็ยินดีที่จะไปชกในศึกใหญ่ ONE ครับ”

กลับมาคราวนี้ต้องวัดฝีมือกับนักชกไทย “นักรบ” ยอมรับอาจต้องเจอไฟต์ที่หินขึ้น แถม “พลอยวิทยา” ยังเป็นรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์แบบหาตัวจับยาก แต่สุดท้ายไม่ว่าต้องเจอกับใครก็พร้อมสู้เต็มที่เสมอ

“ไฟต์นี้ผมต้องเจอนักชกไทยน่าจะชกได้ยากขึ้นครับ เพราะนักมวยต่างชาติบังอาวุธไม่ค่อยเก่ง ส่วนนักชกไทยมีความเป็นมวยมากกว่า พลอยวิทยา เป็นมวยเข่ารุ่นพี่อาจมีกระดูกที่ดีกว่า รูปเกมเราสองคนจะเดินลุยตั้งแต่ยกแรกแน่นอนครับ ตอนนี้ผมมั่นใจว่ามีโอกาสชนะน็อกได้ด้วย พร้อมลุยเต็มที่แล้วครับ”

ขณะที่ “พลอยวิทยา” เจ้าของสองเหรียญเงินมวยไทยสมัครเล่นจากซีเกมส์ในปี 2560 และ 2565 รอโอกาสได้ปล่อยของในศึก ONE ลุมพินี มานาน แม้ต้องปรับตัวหนักเพื่อให้เข้ากับรายการ แต่ก็พร้อมทำเต็มที่ไม่ให้ทุกคนผิดหวัง

“ตอนนั้น (ONE ลุมพินี 9) ผมต้องถอนตัวเพราะไม่สบายรู้สึกเสียดายมากครับ ได้กลับมาครั้งนี้ผมดีใจมากและตั้งใจซ้อมเพื่อรายการนี้เลยครับ ตอนชก 5 ยก ผมเป็นมวยเข่า พอเปลี่ยนมาชก 3 ยก ก็ต้องเน้นใช้หมัด กับ ศอก ให้เพิ่มมากขึ้น ยังไงผมก็ต้องเอาชนะในไฟต์แรกให้ได้ก่อนเพื่อลดความกดดันครับ”

การต้องเจอกับ “นักรบ” ที่เจนจัดในศึกนี้มากกว่า “พลอยวิทยา” จึงไม่ประมาทเด็ดขาด โดยขอทำตามแผนที่ซ้อมมาหนักเดินลุยแบบไม่มีพัก ลุ้นประเดิมเก็บชัยพร้อมคว้าโบนัสมาประดับบารมีของตัวเองให้ได้

“จุดแข็งของ นักรบ คือเป็นนักมวยที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงมากครับ แถมยังเคยชกรายการนี้มา 2 ไฟต์แล้วด้วย เราประสบการณ์น้อยกว่าก็ต้องระวังให้ดีครับ ผมตั้งใจจะชกให้เต็มที่ให้รูปเกมออกมาสนุกอยู่แล้วครับ แน่นอนว่าผมหวังถึงได้โบนัสเลยด้วย เกมนี้ใครพลาดโดนก่อนก็มีโอกาสร่วงได้เลยครับ”

สำหรับศึก ONE ลุมพินี 15 วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคมนี้ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางTHAI TICKET MAJORคู่แรกเริ่มเวลา 19.30 นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. รับชมทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. ,Watch.ONEFC.com(บางประเทศ),Facebook&YouTube ONE(บางประเทศ)

ผบ.ทบ.ขีดเส้นศุกร์นี้! รู้ผลสอบน้ำมันหาย 2 แสนลิตร

วันที่ 2 ต.ค. 2566 พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ระบุว่า สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เซ็นคำสั่งแค่ คำสั่งเดียว คือ มอบอำนาจให้ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารบก ทำงานอะไรบ้าง ยืนยันยังไม่ได้มีการเซ็นคำสั่งให้ พล.ท. สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ไปช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพบก ตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ ว่า มีคำสั่งเด้งเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก จากกรณีน้ำมันหายออกไปจากคลัง 2 แสนลิตร

ทบ.แจงปมน้ำมันหน่วยทหารหาย! เผยตั้งกรรมการสอบแล้วตั้งแต่กลางปี

ทบคำพูดจาก สล็อต168. โต้ข่าวลือ ไม่มีคำสั่งย้าย "เจ้ากรมสรรพาวุธ" ปมน้ำมันหาย 2 แสนลิตร

ผบ.ทบ. ยังบอกอีกว่า ขอเวลาอีกนิด ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอดูผลการสอบสวน เชื่อว่า ภายในวันศุกร์ที่ 6 ต.ค.นี้จะได้เห็นรายละเอียด ทั้งนี้ตามกระบวนการหากจะสั่งย้ายเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ไปช่วยราชการ ไปช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพบกผบ.ทบ.จะต้องชงเรื่องไปให้ นายสุทิน คลังแสง รมว.กระทรวงกลาโหม เป็นผู้ลงนาม

ผู้สื่อข่าวพยายามถามต่อว่า มีการส่งรายชื่อทหาร 7 นายที่เกี่ยวข้องกับกรณีน้ำมันหาย ไปให้คณะกรรมการป้องการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ตรวจสอบ หรือไม่ ปรากฎว่า ผบ.ทบ.ไม่ตอบคำถามนี้

เมื่อถามเรื่องทหารช่วยน้ำท่วม ผบ.ทบ. ระบุว่า ได้สั่งการให้ระดมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ลงไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานราชการต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน และภาคเหนือ

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ 2022 วันที่ 2 ต.ค. 66 ของนักกีฬาไทย

สหพันธ์กรีฑาโลก ไม่รับรองสถิติวิ่ง 100 ม."เทพบิว" ภูริพล ศึกเอเชียนเกมส์

เปิดปฏิทินวันหยุดตุลาคม 2566 เช็กวันหยุดราชการ-วันสำคัญ